BIJWERKINGEN NATRIUMBICARBONAAT

Bij oncologische patiënten met ernstige hart-, nier- en leverstoornissen kunnen naar mijn mening moeilijk volledige doses worden toegediend. In elk geval moet de maximaal verdraagbare hoeveelheid worden gehanteerd, omdat te lage doses of doses die te versplinterd zijn door de tijd heen niet diep kunnen inwerken.

Bij bepaalde patiënten zonder andere pathologische aandoeningen behalve de tumor, bij wie sprake is van veel of grote massa’s, kan er in de eerste dagen van de behandeling een sterke temperatuursverhoging optreden, tot wel 39ºC. Dit is het gevolg van de brute ontbinding van de koloniën die in bepaalde gevallen ook verantwoordelijk is voor een hoge amyloïdconcentratie en een tijdelijke nierinsufficiëntie – die soms ook gepaard gaat met een urine-blaasblokkering – die kan worden opgelost door middel van katheterisatie. Aanvallen van hypertensie of hypotensie, evenals recidiverende hoofdpijn maken het beeld van de bijwerkingen compleet, maar hierbij moet worden vermeld dat deze zeldzaam en van voorbijgaande aard zijn en dus geen negatieve nawerking hebben.

Bij alle beschreven omstandigheden bestaat de meest geschikte behandeling om deze tegen te gaan uit de snelle intraveneuze infusie (ongeveer één uur) van een glucoseoplossing van 5% of 10% met toevoeging van kaliumchloride en van fysiologische oplossingen die, doordat ze de emunctoria helpen om de circulerende katabolieten terug te brengen tot normaal, in staat zijn om deze volledig op te lossen, zonder in het algemeen enig symptomatisch geneesmiddel te gebruiken.

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome