BAARMOEDERHALSKANKER

Een overzicht van het behandelingsprotocol voor baarmoederhalskanker

Voor alle behandelingen is toezicht danwel toepassing door een arts vereist .

Stel een halve cirkel rond het knobbeltje voor
Kijk naar 11:00 of 1:00 uur ten opzichte van het knobbeltje dat het middelpunt vormt.
Geef op deze plaatsen een injectie met 5% natriumbicarbonaat 30-50 ml elke dag gedurende zes dagen
Intraveneus 500 ml natriumbicarbonaat 5%
6 dagen wel en 6 dagen niet gedurende 4 cycli
Wacht ten minste 3 weken en herhaal vervolgens de behandeling als het knobbeltje nog niet volledig is verdwenen
Als er sprake is van blauwe plekken of irritatie, onderbreek de injecties dan gedurende 1-2 dagen
Bijwerkingen: pijn en zwelling
De pijn duurt enkele minuten, de zwelling enkele dagen
Veel drinken, veel suiker en veel zout in de maaltijden.
Voedingssupplementen (K, Mg enz.)

Door Dr. Tullio Simoncini - Rome