Patiënt van 59 jaar die in juni 2001 een behoorlijk grote massa in de lever vertoont, evenals meervoudige kleine gezwellen van metastatische aard in beide longhelften.
Hij ondergaat begin juli een behandeling met natriumbicarbonaatoplossing van 5%, toegediend via een katheter in de rechter leverslagader, die zorgt voor de regressie van de longlaesies en een kleine afname van de laesie in de lever.
Na een tussenliggende cyclus van intraveneuze infusie met natriumbicarbonaat, ondergaat de patiënt in november een nieuwe cyclus van toediening via de slagader die leidt tot de afname van het levergezwel van 6 cm tot 2 cm; de laesies in de longen zijn nog steeds verdwenen.
Na een cyclus van intraveneuze infusie, toont een leverechografie (februari 2002) een verdere afname van de levermassa tot 13 x 5 millimeter, die op een echografie van juni 2002 niet meer te zien is.

Op 31 oktober 2002 verstrekt de patiënt de volgende verklaring: “Ik ondergetekende --------, wonende te Palermo, verklaar het volgende: In juni 2001 werd er bij mij een levertumor van ongeveer 8 cm met longmetastasen geconstateerd. Hierbij dient te worden vermeld dat ik hepatitis C had (en nog steeds heb).
Mijn familieleden waren erg bang en wisten niet hoe ze dat met mij moesten bespreken. Ze hebben mij ook niets over het probleem verteld tot aan het moment dat ik dr. Simoncini ontmoette.

Mijn chirurg (homeopaat) ------, mijn neef die door mijn familie werd benaderd, wilde contact opnemen met een Franse collega, homeopaat, die een deskundige is op het gebied van tumoren, maar omdat hij de adresgegevens kwijt was geraakt, vroeg hij mijn zoon om op internet te kijken of hij hem kon vinden.
Gezien de ernst van het probleem, ging mijn zoon meteen op zoek op internet, maar kon de gehoopte informatie niet vinden.
Bij toeval kwam hij terecht op de site van A.N.F.E.T. waar gevallen van leverkanker werden beschreven die door dr. Tullio Simoncini zijn behandeld.
Toen hebben mijn zoon en mijn vrouw dit aan mijn neef, de arts, doorgegeven die contact heeft opgenomen met dr. Simoncini en een afspraak voor mij heeft gemaakt in Rome.
Toen ik mijn neef, die door mij op de hoogte was gebracht van het resultaat van het onderzoek in Rome, vroeg wat hij er beroepsmatig van vond, zei hij dat hij niet kon bepalen of de niet-officiële behandeling van dr. Simoncini een oplossing zou kunnen bieden in mijn geval (hij was niet bekend met de theorie noch met de wetenschappelijke gegrondheid van de behandeling).
Hij was echter zeker van het feit dat het het proberen waard was voor mijn welzijn, in de wetenschap dat de onschadelijke behandeling met bicarbonaat mijn lichaam niet zou kunnen verzwakken, terwijl de officiële behandelingen mij onnodig zouden laten lijden, vooral omdat ik hepatitis C heb. Dit zorgde ervoor dat mijn familieleden, op aanraden van mijn neef, mij overhaalden om me in Rome te laten onderzoeken door een specialist om een behandeling te proberen te vinden die de pijn in mijn schouder en mijn lever zou kunnen wegnemen.
Zo leerde ik dr. Simoncini kennen en daar ben ik God dankbaar voor.
Na ongeveer vijftien maanden is de levertumor verdwenen, evenals de longmetastasen. Deze laatste verdwenen al na de eerste behandelingscyclus.
Ik heb twee behandelingscycli gedaan met een infusie van natriumbicarbonaat die rechtstreeks in de slagaders van de lever en de longen werd toegediend. Ik heb tevens intraveneuze en orale behandelingscycli met bicarbonaat gedaan. Dr. Simoncini heeft mij van het begin af aan nooit gegarandeerd dat ik zou genezen; hij heeft mij alleen gezegd dat we volgens hem, aangezien de tumoren worden veroorzaakt door schimmels, met geduld en volharding positieve resultaten zouden kunnen behalen.
Het eerste doel was om de groei van de tumor te stoppen en om vervolgens langzaamaan te proberen deze kleiner te maken en dat is ook gebeurd.
Ik hoop dat andere patiënten, met gevallen die lijken op dat van mij, dezelfde soort behandeling kunnen ondergaan en ik hoop voor dr. Simoncini dat zijn ontdekking universeel kan worden verspreid en aanvaard.
Palermo, 31 oktober 2002.

 Klinische casus: Levercarcinoom met longmetastasen

terug naar de beginpagina